Πώς να ενεργοποιήσετε το DNS-over-HTTPS (DoH) στο πρόγραμμα περιήγησής σας;

/ / How to

Για να ενεργοποιήσετε το DoH στο πρόγραμμα περιήγησής σας, απλά πρέπει να ενεργοποιήσετε την πειραματική σημαία

  • Google Chrome – Πηγαίνετε στην σελίδα: chrome://flags/#dns-over-https
  • Edge (Chromium version) –Πηγαίνετε στην σελίδα: edge://flags/#dns-over-https
  • Opera – Πηγαίνετε στην σελίδα: opera://flags/opera-doh
  • Vivaldi – Πηγαίνετε στην σελίδα: vivaldi://flags/#dns-over-https
  • Brave – Πηγαίνετε στην σελίδα: brave://flags/#dns-over-https
  • Mozilla Firefox – Μπορείτε να βρείτε το “Ενεργοποίηση DNS μέσω HTTPS” στις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης.